Vi har plattformen du behöver

Kontakta oss

Vår kompetens och vår ständiga kompetensutveckling är nyckeln till att kunna möta våra kunders framtida behov. Vi har spetskompetens inom systemutveckling, integration, GIS och projektledning. Som bevis på vår kompetens har vi som mål att alla medarbetare skall vara certifierade inom sin profession.

Medarbetare

Anmälan av misstänkta oegentligheter (visselblåsning)

Om du anser att någon av oss på Viati har agerat olämpligt eller om det finns missförhållanden inom vår verksamhet uppskattar vi om du rapporterar det till oss. Vi har samma rapporteringsväg och hantering vara sig du är kund eller arbetar hos oss.

Alla inom Viati värnar ett sunt affärsklimat. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och affärsmetoder och anpassa dessa till gällande lagkrav. Att upprätthålla våra kunders och medarbetares förtroende är en självklar del av vår företagskultur.

Anmälan

Om du uppmärksammar misstanke om oegentligheter i relation till vår verksamhet, är vi mycket tacksamma om du vill rapportera detta till oss via länk till webbformulär. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden/anmälningar ska lämnas i god tro.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Alla meddelanden hanteras av utsedd säkerhetsansvarig inom koncernen.

Inkludera inte känsliga personuppgifter om personer du nämner i ditt meddelande, ifall de inte är nödvändiga för att beskriva ditt ärende.

Beskriv ditt ärende

Tänk på att beskriva ditt ärende så noggrant som möjligt för att underlätta vår utredning.